Институт құрылымдары туралы толығырақ

Еңбекті қорғау саласындағы әлеуметтік-құқықтық зерттеулердің ғылыми-зерттеу бөлімі «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бөлім қызметінің мақсаты Қазақстан Республикасында еңбекті қорғаудың әлеуметтік-құқықтық аспектісіне қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік саясатын жүргізуге жәрдемдесу болып табылады.

Бөлім қызметінің бағыттары:
– Қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:
– кәсіби тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру саласындағы негізгі проблемалар;
– еңбекті қорғауды құқықтық регламенттеуді жетілдіру;
– еңбекті қорғау және еңбек қатынастары саласында ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу әдіснамасын әзірлеу;
– олардың ақпараттылығы мен тиімділігін арттыру үшін еңбекті қорғау және еңбек қатынастары саласындағы зерттеулердің қолданыстағы әдістерін жетілдіру және жаңа әдістерін әзірлеу.
– Қауіпсіз еңбекті қамтамасыз ету саласындағы зерттеулердің басым бағыттары бойынша ұсыныстар мен жобаларды әзірлеу;
– Еңбекті қорғау саласындағы регламенттеудің өзекті мәселелері туралы ғылыми негізделген ұсынымдар, құралдар әзірлеу және оларды енгізуді авторлық қадағалауды жүзеге асыру;
– Қазақстан кәсіпорындарының тәжірибесіне ғылыми-зерттеу жұмыстарының нәтижелерін енгізу;
– Қазақстан Республикасының экономикасы мен өнеркәсібінің түрлі салаларының кәсіпорындарына ғылыми-әдістемелік көмек көрсету.

Ғылыми зерттеулерді бірлесіп жүргізу және республика кәсіпорындарында ҒЗЖ нәтижелерін енгізу мәселелері бойынша бөлім «ҚР ЕХӘҚМ ҒЗЖҒЗИ» ШЖҚ РМК облыстық филиалдарымен өзара іс-қимыл жасайды.

Ғылыми зерттеулерді танымал ету ҚР экономикасының түрлі салаларына алынған нәтижелерді енгізу және бөлім қызметкерлерінің ҒЗЖ материалдары бойынша мақалаларын жариялау арқылы жүргізіледі.

Экономикалық өлшемдер мен статистиканың ғылыми-зерттеу бөлімі «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бөлім қызметінің мақсаты іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу, эксперименттік және пилоттық статистикалық өлшемдерді, сараптамалық-талдамалық және консалтингтік қызметті жүзеге асыру болып табылады.


Бөлім қызметінің бағыттары:
– Статистикалық есепке алудың цифрлық деректерін өңдеу;
– Статистикалық есептілікті жасау;
– Статистикалық есеп деректеріне негізделген талдау;

Ғылыми зерттеулерді бірлесіп жүргізу және республика кәсіпорындарында ҒЗЖ нәтижелерін енгізу мәселелері бойынша бөлім «ҚР ЕХӘҚМ ҒЗЖҒЗИ» ШЖҚ РМК облыстық филиалдарымен өзара іс-қимыл жасайды.

Ғылыми зерттеулерді танымал ету ҚР экономикасының түрлі салаларына алынған нәтижелерді енгізу және бөлім қызметкерлерінің ҒЗЖ материалдары бойынша мақалаларын жариялау арқылы жүргізіледі.

Биомониторинг және еңбек гигиенасы ғылыми-зерттеу бөлімі «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Бөлім қызметінің мақсаты биомониторинг және еңбек гигиенасы бойынша қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу болып табылады.

Бөлім қызметінің бағыттары:

 • Еңбекті қорғау саласындағы перспективалы ғылыми жобаларды әзірлеу;
 • Еңбек жағдайлары бойынша ғылыми негізделген ұсынымдарды, әдістемелерді, әдістер мен тәсілдерді әзірлеу және оларды енгізуді авторлық қадағалауды жүзеге асыру;

 

 • Облыста қолданбалы ғылыми зерттеулер жүргізу:

– эргономикалық аурулардың алдын алу;
– кәсіби тәуекелдер;
– жеке қорғаныс құралдары;
– химиялық, биологиялық қауіпсіздік;
– механикалық және электрлік қауіпсіздік;
– өндірістік жарақаттануды бағалау;
– апатсыз жұмыс ортасын құру мақсатында халықаралық қауіпсіздік қосымшалары мен басқару әдістерін енгізу және оқшаулау.

Цифрландыру және ақпараттық ресурстар секторы

«Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Орталық қызметінің мақсаты ақпараттық қызметтер көрсету, еңбекті қорғау саласындағы барлық процестерді автоматтандыру және цифрландыру болып табылады.

Сектор қызметінің бағыттары

 • РҒЗИ қызметі шеңберінде ақпараттық технологияларды дамыту
 • Әлеуметтік желілерді жүргізу, дизайнды дайындау
 • Ыңғайлы пайдалануды қамтамасыз ететін портал мен сайтқа автоматтандырылған басқару жүйелерін және жаңа мүмкіндіктерді енгізу
 • Білім беруде бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану бойынша оқыту семинарларын өткізу
 • Жабдықтар мен пайдаланушылардың үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету, үзілістерді анықтау және жедел жою
 • Серверлік Жабдықтың жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ету, желіні жұмысқа жарамды күйде ұстау

Кәсіби тәуекелдерді бағалау орталығы

Кәсіптік тәуекелдерді бағалау орталығы «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Орталық қызметінің бағыттары​

 • өндірістік объектілерді еңбек жағдайлары бойынша аттестаттауды жүргізу;
 • кәсіби тәуекелдерді бағалауды жүргізу

Өндірістік объектілерді аттестаттау нәтижелері:​

 • өндірістік объектілерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес келтіру үшін еңбек жағдайлары мен қауіпсіздігін жақсарту жөніндегі ұйымдастыру-техникалық іс-шаралар кешенін жүргізу;
 • өндірістік орта жағдайларының нақты жағдайын және жұмыс орындарындағы еңбек қауіпсіздігін бағалау;
 • қызметкерлердің жеке және ұжымдық қорғаудың қажетті құралдарымен қамтамасыз етілуін, олардың нақты еңбек жағдайларына және оларға қойылатын стандарттар талаптарына сәйкестігін айқындау;
 • кәсіптік ауруға күдік болған кезде аурудың кәсіппен және орындалатын жұмыспен байланысын айқындау және кәсіптік аурудың диагнозын белгілеу үшін, оның ішінде сот тәртібімен даулар мен өзге де келіспеушіліктерді шешу кезінде зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайларында жұмыс істеу фактісін растау;
 • өндірістік объектіні немесе жабдықты пайдалануды тоқтату (тоқтата тұру), сондай-ақ технологияны өзгерту туралы шешім қабылдау;
 • еңбек жағдайларының жай-күйі туралы статистикалық есептілікті жасау;
 • қызметкер еңбек (қызметтік) міндеттерін атқарған кезде оны жазатайым оқиғалардан сақтандыру кезінде сақтанушының (жұмыс берушінің) сақтандыру тарифін айқындау;
 • Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында көзделген еңбек жағдайлары зиянды және қауіпті жұмыстарда істейтін қызметкерлерге еңбекақы төлеу және жеңілдіктер мен өтемақылар беру негіздемесі;
 • қызметкерлердің еңбек жағдайларының жай-күйі, еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, зиянды өндірістік факторлар және олардың әсерінен қорғау жөніндегі шаралар туралы дұрыс ақпарат алуы.

Кәсіби тәуекелдерді бағалау кезеңдері:​

 • зиянды және қауіпті факторларды анықтау (Механикалық, физикалық, химиялық, биологиялық, психофизиологиялық);
 • кәсіптік тәуекелдерді бағалау (еңбек жағдайларының зияндылығы, жұмыс орнының жарақаттану қаупі, жабдықтардың қауіпсіздігі, жеке қорғану құралдарымен және сырқаттану қаупімен қамтамасыз ету);
 • нәтижелерді ресімдеу (нысандарды, хаттамаларды толтыру және есепті дайындау).
Кәсіби құзыреттер орталығы «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Орталық қызметінің мақсаты көп деңгейлі оқытуды қамтамасыз ету және оқу бағдарламаларымен кеңінен қамту болып табылады. Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласында білім беру, консультациялық және ақпараттық қызметтер көрсету.

Орталық қызметінің бағыттары

 • жұмыс берушілерге еңбекті қорғау және өндіріс қауіпсіздігі саласында білім беру, ақпараттық, консультациялық, ғылыми-зерттеу және енгізу қызметтерінің құқығын көрсету
 • кәсіпорындарда еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы персоналдың біліктілігін (құзыреттілігін) арттыру нысанында оқыту
 • персоналды, басшыларды және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері жөніндегі мамандарды оқытуды ұйымдастыру және жүргізу
 • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы оқу-әдістемелік материалдарды, нормативтік және анықтамалық материалдарды, құралдарды, ұсынымдарды, бақылау-өлшеу кешендерін әзірлеу
 • еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы оқу-әдістемелік материалдарға, нормативтік және анықтамалық материалдарға, құралдарға, ұсынымдарға, бақылау-өлшеу кешендеріне сараптама жүргізу
 • еңбек қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бақылау-оқыту бағдарламалық кешендерін сүйемелдеу бойынша қызметтер көрсету.
Еңбекті стандарттау және нормалау орталығы «Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбекті қорғау жөніндегі республикалық ғылыми-зерттеу институты» ШЖҚ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады.

Орталық әртүрлі меншік нысандарындағы кәсіпорындар мен ұйымдар үшін еңбек жөніндегі ғылыми негізделген нормативтерді (уақыт, Сан, басқару (бағыныштылар саны), өнімнің еңбек сыйымдылығы, сондай-ақ Қызмет көрсету нормативтері) әзірлеу және қайта қарау, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі стандарттарды әзірлеу және өзектендіру жөніндегі шаралар кешенін жүзеге асырады.

Орталықтың негізгі бағыттары:

ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес өндіріске ғылым мен техниканың, озық технологияның жетістіктерін енгізуге байланысты еңбек жөніндегі ғылыми негізделген нормативтерді әзірлеу және қайта қарау;

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша Еңбекті нормалау және стандарттау мәселелері бойынша конференцияларға, семинарларға қатысу және тәжірибе алмасу;

Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша стандарттау және еңбек нормативтерін әзірлеу бойынша ақпараттық, консультациялық, ғылыми-зерттеу және енгізу қызметтерін көрсету.

Институт еңбекті қорғау саласында ғылыми зерттеулер жүргізеді, Қазақстандағы кәсіпорындарға қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және кәсіптік тәуекелдерді басқаруға бағытталған тиімді шешімдерді әзірлеу бойынша қызметтер көрсетеді. Қызметкерлердің зияткерлік әлеуеті, институттың техникалық жабдықталу деңгейі және өзінің инновациялық әзірлемелері кәсіби қауіпсіздік саласындағы кез келген ауқымды жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді.

Институт өзінің базасында өлшеу және бақылау сынақ зертханасына ие, өндірістік орта мен еңбек процесінің факторларын өлшеудің неғұрлым дәл түрлерін жүзеге асыруға, жұмыс аймағының ауасына, қоршаған ортаға, өнеркәсіптік шығарындыларға сапалы және сандық зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беретін айтарлықтай материалдық-техникалық базаға ие.